Denne side bruger cookies. Klik her for at se cookie-erklæringen Var enige

Verslag onderzoek seksuele functie

L-ARGININ OG SEKSUEL PRÆSTATION

Arginin er påkrævet til normal spermatogenese (sæddannelse). For over 50 år siden fandt forskerne ud af, at seriøs arginin mangel hos voksne mænd i bare 9 dage reducerede antallet af sædceller med ~ 90% og øgede procentdelen af ikke-mobil sæd ca. 10 gange. Oral indtagelse af 500 mg arginin-HCI om dagen i 6-8 uger hos ufrugtbare mænd forøgede markant produktionen og bevægeligheden i sædcellerne hos et flertal af patienterne, og resulterede i vellykkede graviditeter.

SEKSUEL PRÆSTATION

Der er kun få rapporter om forbedring af erektil funktion ved indtagelse af L-arginin. En undersøgelse af Chen et al. afslørede en signifikant subjektiv forbedring i den seksuelle funktion hos mænd med organisk erektil dysfunktion (31% af tilfældene) efter at have oral indtaget 5 g L-arginin i 6 uger, men kun hvis de havde nedsat NOx udskillelse eller produktion. Andre undersøgelser har vist, at langsigtet oral indtagelse af farmakologiske doser af L-arginin forbedrer den erektile respons i aldrende rotter såvel som hos patienter med erektil dysfunktion.

Klotz et al. rapporterede i en kontrolleret crossover-undersøgelse, at oral L-arginin ved 3 × 500 mg / dag ikke var bedre end en placebo ved en første behandling af den kombinerede type af impotens.

Generelt er undersøgelser på dette område sjældne og giver inkonsekvente resultater.

Yderligere undersøgelser, især ved langvarig brug af L-arginin, er nødvendige for at identificere gruppen af patienter der kan få mest udbytte dette supplement.

Det teoretiske grundlag for disse undersøgelser er tilvejebragt af den etablerede afgørende rolle som det er konstateret at NO spiller.Dette gælder både i forhold til nerver og muligvis endothelia ved initiering samt opretholdelse af intracavernøs trykstigning, penilvasodilatation og penile erektion, der er afhængige af cyklisk syntetiseret GMP ved aktivering af opløselig guanylylcyclase ved NO i glatte muskelceller. De egenskaber hos L-arginin der påvirker den seksuelle præstation er ikke blevet undersøgt tilstrækkeligt, på trods af at L-arginin forekommer i de fleste elskovsmidler og seksuelle stimuleringsformler, der er kommercielt tilgængelige på det internationale marked.

ANDRE VIRKNINGER AF L-ARGININ

Udover fordelene ved ovennævnte betingelser er L-arginin blevet påvist at forbedre:

  • Perifer cirkulation
  • Nyrefunktionen
  • Og immunfunktionen
  • Det har også anti-stress
  • Og adaptogene evner
  • L-arginin stimulerer frigivelsen af væksthormoner
  • Såvel som frigivelsen af pancreasinsulin
  • Og glucagon og hypofyseprolaktin

Antioxidantegenskaben af L-arginin er veldokumenteret i flere rapporter. En interessant artikel af Grasemann et al. har vist en akut og forbigående forbedring af lungefunktionen hos patienter med cystisk fibrose ved en enkelt indånding af L-arginin. Nebuliseret L-arginin niveauet steg signifikant.

Kilde