Denne side bruger cookies. Klik her for at se cookie-erklæringen Var enige

Verslag onderzoek vasculair

DEN KLINISKE FARMAKOLOGI OG L-ARGININ

L-ARGININ OG DET KARDIOVASKULÆRE SYSTEM

Normale plasma-arginine-concentraties zijn -80-120 µM; intracellulaire concentraties zijn zelfs groter (tot 1 mM). De Km voor arginine als een substraat voor de NOS ligt in het gebied van 1-10 µM; er lijkt dus een enorm overschot aan substraat te zijn. Niettemin hebben verschillende rapporten...........Normale plasma arginin-koncentrationer

Således synes der at være et stort overskud af arginin i kosttilskuddet.Ikke desto mindre har flere rapporter indiceret, at indtagelsen af eksogent L-arginin kan øge genereringen af NO.

I det kardiovaskulære system forårsager eksogen L-arginin en hurtig reduktion i det systoliske og diastolisk tryk, især når det gives til raske mennesker og patienter med forskellige former for hypertension.

Endvidere dæmper oral indtagelse af L-arginin-tilskud trombocyt reaktiviten og forbedrer endotelfunktionen i dyreforsøg med hypercholesterolemi og aterosklerose.Kliniske studier af L-arginin hos mennesker har også været yderst positive især når det gælder forbedring af endoteldysfunktion og endog forebyggelse af restenose (forsnævring af arterierne) efter udvidelse af blodårerne med en ballon operation. En fremragende gennemgang af den kliniske farmakologi af L-arginin, især i det kardiovaskulære system, er tilvejebragt af Boger og Bode Boger.

FARMAKOLOGI OG L-ARGININ

De fleste rapporter tilskriver de kliniske fordele ved L-arginin i CVD til produktionen af NO. L-Arginin er den eneste forløber for en NOS reaktion. NO produceres af alle væv i kroppen og spiller særlig vigtige roller i hjerte-kar-homøostasis. funktion ved at overvinde de skadelige virkninger af asymmetrisk dimethylarginin (ADMA), en ny kardiovaskulær risikofaktor. ADMA er en konkurrencedygtig katalysator til NOS og har vist sig at være forhøjet i mange sygdomstilfælde (Tabel 1).
Tabel 1. Kliniske tilstande med forhøjet ADMA.

TILSTAND ANTALLET AF STIGNINGER IFHT. KONTROL MÅLINGER
Hyperkolesterolæmi 2–3
Hypertriglyceridæmi 2
Hypertension 2
Pulmonal hypertension 2–3
Perifer arteriel sygdom 2–4
Kronisk nyresvig 2–12
Kongestivt hjertesvigt 2-3
Type 2 diabetes 2
Preeclampsia 2

I en nylig undersøgelse fra vores laboratorium fremlagde vi bevis for at ADMA aktiviteterne (sammen med andre CVD-risikofaktorer som malondialdehyd (MDA), homocystein og myeloperoxidase (MPO)) blev forhøjet i forhold til 15 nyresvigtspatienter på hæmo dialyse.

 1. Oral L-arginin indtagelse (15 g / dag, 5 g t.i.d. i 1 måned) hos disse patienter forårsagede en betydelig reduktion af disse biokemiske markører.Image Description

Figur2. Effekt af oral indtagelse af L-arginin (15 g / dag, 5 g t.i.d. i 1 måned) på MDA, MPO, ADMA og homocystein-niveauer hos 15 nyresvigtspatienter med hæmodialyse som lider af CVD. CVD-hændelser blev defineret som: Akut myokardieinfarkt diagnosticeret med typiske kliniske og EKG-ændringer, angina pectoris baseret på typiske kliniske karakteristika eller transitoriske iskæmiske hændelser verificeret ved ekko-kardiografi. Data er repræsenteret som gennemsnit ± SD. Forskellene mellem grupperne blev sammenlignet ved hjælp af en envejsanalyse af varians (ANOVA) efterfulgt af LSD post hoc analyse. * Statistisk signifikant fra før oral indtagelse af l-arginin ved p <0,05. Således understøtter de samlede beviser omfanget af NO-afhængige og NO-uafhængige vaskulære aktiviteter og at et supplement af L-arginin samt den kliniske anvendelse af L-arginin fungerer som et anti-aterosklerotisk middel.

Table 2. NO-afhængige og uafhængige kardiovaskulære virkninger af L-arginin.

NO-AFHÆNGIGE VASKULÆRE AKTIVITETER

 • ↑ Vasodilatær muskulatur
 • ↓ Leukocytadhæsion
 • ↓ Trombocytaggregation (blodpropper)
 • ↓ SMC proliferation
 • ↓ Superoxidproduktion
 • ↓ Endoteldysfunktion
 • ↓ Angiotensin-konverterende enzym aktivitet.
 • ↓Thromboxan B2 dannelse, fibrin og blodplade-fibrinkompleks.
 • ↓ Blodviskositet
 • ↓Leukocytadhæsion til ikke-endotelmatrix
 • ↓ LDL oxidation

IKKE-SPECIFIKKE KARDIOVASKULÆRE EFFEKTER

Øger syntesen af urinstof, kreatin, prolin, polyaminer og frigivelse af hormoner som insulin, væksthormon, glucagon og prolaktin.

ET RESUMÉ AF NOGLE AF DE POSITIVE RESULTATER FOR L-ARGININ TIL FOREBYGGELSE OG FORBEDRING AF KARDIOVASKULÆRE SYGDOMME (CVD) OMFATTER:

 1. 6,6 g / dag oralt hos hypercholesterolemiske patienter med perifer arteriel sygdom (forsnævringer i arterierne):
  • efter 2 uger er patienterne smertefri, den totale gåafstand er øget (med 66 og 23%);
  • og øget livskvalitet;
 2. 15 g / dag oralt hos patienter med kongestiv hjertesvigt (de har svært ved at pumpe blodet rundt i kroppen):
  • efter 5 dage er den glomerulære filtreringshastighed forbedret, og det samme gælder natriures og plasmaendothelin niveauerne;
 3. 2 × 3,3 g / dag oralt til type I diabetiske patienter med svækkende og anstrengende angina pectoris (hjertekramper):
  • på 7 dage fuldstændigt forbedret angina og normaliseret træningskapacitet;
 4. 8,4 g / dag oralt til patienter med forhøjet kolesterol:
  • efter 2 uger normaliseret trombocytaggregation (blodplade niveauet);
 5. 17 g / dag oralt til raske, ikke-rygere, ældre borgere:
  • ved 14 dage med serum faldt det totale kolesterol (TC);
  • og nedsat lipoprotein-kolesterol med lav densitet (LDL-C);
  • men ikke nedsat lipoprotein-kolesterol med høj densitet (HDL-C);
  • Ved længere tids oral indtagelse reducerede L-arginin restenose (forsnævring af arterierne) efter en ballon udvidelse;reducerer intima fortykning i vene transplantater.

l-ANDRE VIRKNINGER AF L-ARGININ

Udover fordelene ved ovennævnte betingelser er L-arginin blevet påvist at forbedre:

 1. perifer cirkulation, nyrefunktion,og immunfunktion
 2. Det har også anti-stress og adaptogene evner.
 3. L-arginin stimulerer frigivelsen af væksthormon
 4. såvel som frigivelsen af pancreasinsulin og glucagon og hypofyseprolaktin.
 5. Antioxidantegenskaben af L-arginin har været veldokumenteret i flere rapporter.
 6. En interessant artikel af Grasemann et al. har vist en akut og forbigående forbedring af lungefunktionen hos patienter med cystisk fibrose ved en enkelt indånding af L-arginin. Det ebuliserede L-arginin steg signifikant.

Kilde